Nizozemsko - Mozaika Holandska a trhy sýrů v Alkmaaru

Nizozemsko - Mozaika Holandska a trhy sýrů v Alkmaaru

5 - denní zájezd | Nizozemí

Zájezd mnoha nej, v jehož průběhu navštívíme areál tradičních větrných mlýnů v Zaanse Schans, vyhlášené trhy sýrů v Alkmaaru, jedinečný skanzen v Enkhuizen, idylický Marken, Komenského Naarden, kosmopolitní Amsterdam a nepřeberné množství všudypřítomných jarních květů v Keukenhofu.

Poznámka: CK je oprávněna změnit nástupní místo na svozové místo! Nástupní místa se odvíjejí podle počtu přihlášení klientů.

Ubytování: hotel

Stravování: snídaně

Doprava: autokarem

Termíny a ceny

21.04.21 st 5 dní PH 6 990 Kč objednat
21.04.21 st 5 dní BR 6 990 Kč objednat
21.04.21 st 5 dní OV 6 990 Kč objednat
21.04.21 st 5 dní PA 6 990 Kč objednat

Cena zahrnuje

  • doprava klim busem, 2x ubytování v hotelu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x snídaně, vedoucí zájezdu

Cena nezahrnuje

  • vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje". Muzeum Van Gogh (cca 19 €) - nutná rezervace v CK min. 1 měsíc před odjezdem
  • 1lůžkový pokoj 2 400 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu 175 Kč

Program zájezdu

1. den: odjezd z ČR ve večerních hodinách.
2. den: ráno navštívíme největší květinovou burzu na světě v AALSMEERU, který si vydobyl renomé významného nizozemského střediska pěstování květin. Následuje odjezd do jednoho z nejkrásnějších květinových parků na světě v KEUKENHOFU s nepřeberným množstvím květů, prohlídka parku vč. městečka Lisie s kostelem sv. Agáty, volno, nákupy. Odjezd do Amsterdamu na ubytování.
3. den: vyhlášené trhy sýrů v ALKMAARU, neobyčejná podívaná na trhy, tak jak probíhají odpradávna. Následuje skvělý skanzen ZUIDERZEEMUSEM v Enkhuizen, který je zasvěcený životu na holandském venkově. Obyvatelé skanzenu jsou oblečeni do tradičních krojů a obhospodařují i plně funkční pekárny, cukrárny, typické původní obytné domky, dílny, praktické ukázky jednotlivých řemesel. Přes hráz MARKERDIJK pokračujeme do městečka NAARDEN, vodní pevnost, kostel Grote Kerk - kopule s výjevy Starého a Nového zákona, Valonská kaple - zde je pohřben Jan Amos Komenský, Španělský dům. Cestou zpět na ubytování zastávka v typickém rybářském městečku MARKEN, které se dnes řadí ke klenotům Holandska, poklidné dlážděné uličky, barvami hýřící ulice Kerkbuurt, dřevěné domky a malé grachty. Návrat na ubytování.
4. den: Navštívíme skanzen ZAANSE SCHANS, to jsou všechny holandské národní tradice na jednom místě, plně funkční větrné mlýny, sýrárna a populární manufaktura na výrobu dřeváků. Zbytek dne bude patřit korunovačnímu městu a městu umění AMSTERDAMU, květinový trh, historie, památky, možnost projížďky lodí po grachtech nebo návštěva vyhlášených muzeí (Van Gogh Museum, Rijksmuseum), dům Anny Frankové (známý z Deníku Anne Frankové) náměstí Dam, Královský palác, brusírna diamantů, malé uličky s krámky, vodní kanály, individuální volno. Večer odjezd do ČR.
5. den: příjezd do ČR v ranních hodinách.

Fotogalerie

Nizozemsko_Zaanse_Schans_shutterstock_1094769980_6 13058-Amsterdam Amsterdam Amsterdamské kanály Holandsko Holandsko Holandsko - Amsterdam - Kostel ST. Nicholaus - pohled od hlavního nádraží Holandsko - Amsterdam - typická architechtura Holandsko - Amsterdam - typické kanály - Pohled na věž kostela West Kerk Nizozemsko - Amsterdam Nizozemsko - Holandsko Nizozemsko_Alkmaar_shutterstock_1138342877_1 Nizozemsko_Alkmaar_shutterstock_1517443466_2 Nizozemsko_Alkmaar_shutterstock_279527297_3 Nizozemsko_Alkmaar_shutterstock_625804505_4 Nizozemsko_Holandsko_ovocne_korzo_01 Nizozemsko_Zaanse Schans_shutterstock_360024527_5 Nizozemsko_Zaanse_Schans_shutterstock_1094769980_8 Nizozemsko_Zaanse_Schans_shutterstock_1388493884_9 Nizozemsko_Zaanse_Schans_shutterstock_564106819_7 Nizozemsko_Zaanse_Schans_shutterstock_757938103_10

Kontaktujte nás

Mgr. Miloslava Levá - CA MIA VIA
U Národní galerie 478
15600 Praha 5 - Zbraslav

tel.: 603 481 341
fax.: 257 212 982
email: mila.leva@seznam.cz

IČ: 71573933

Počasí

Kurzovní lístek

USA USD 23,24 Kč
EUR 27,21 Kč
Chorvatsko HRK 3,60 Kč
vyhledávání zájezdů poskytuje Open Travel Network
© 2014 Mgr. Miloslava Levá - CA MIA VIA [Zájezdy | Napište nám | Mapa stránek]
Nizozemsko - Mozaika Holandska a trhy sýrů v Alkmaaru