Norsko - Krásy jihozápadních fjordů - bus

Norsko - Krásy jihozápadních fjordů - bus

11 - denní zájezd | Norsko

Podrobný a atraktivní zájezd do nejkrásnějších částí Norska. Navštívíme oblast bílých městeček jižního pobřeží, Stavanger - vstupní bránu do oblasti jihozápadních fjordů, norskou ikonu krásný Lysefjord s atraktivní vyhlídkou Preikestolen. Zastavíme u mohutných vodopádů Latefossen, vyjdeme k největšímu ledovci v Evropě Jostedalsbreen, shlédneme nádherné přírodní scenérie největšího norského fjordu Sognefjord. Prohlédneme si Bergen s unikátními hanzovními domy, čtvrť Bryggen, vyjedeme na vyhlídku Fløyen. V druhé části zájezdu nás čekají monumentální soutěsky, městečka, fjordy, vodopády a legendární "Zlatá cesta severu" vč. vyhlášeného Geirangerfjordu, Dalsnibby, Orlí stezky nebo cesty Trollů.

Poznámka: CK je oprávněna změnit nástupní místo na svozové místo! Nástupní místa se odvíjejí podle počtu přihlášení klientů.
(TourOperátor: CK Poznání s.r.o.)

Ubytování: různé

hostely/turistické norské hotely – 2 a 4lůžk.pokoje

Stravování: snídaně

Doprava: autokarem

Termíny a ceny

15.07.20 st 11 dní PH 21 990 Kč objednat
15.07.20 st 11 dní BR 21 990 Kč objednat
15.07.20 st 11 dní OV 21 990 Kč objednat
15.07.20 st 11 dní PA 21 990 Kč objednat

Cena zahrnuje

  • doprava busem, trajekty do Skandinávie a zpět (Hirtshals – Kristiansand, Trelleborg - Rostock), vnitrostátní trajekty, 8x ubytování - 4lůžkové pokoje, 8x snídaně převážně bufetovou formou, vedoucí zájezdu

Cena nezahrnuje

  • vstupné, fakult. výlety, vyhlídkovou plavbu Geiranger fjord a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • 2lůžk.pokoj - 8 nocí v hostelu 3 900 Kč/os., 8x večeře 4 650 Kč (min.10 osob), 4lůžk.kabina na zpátečním trajektu Trelleborg – Rostock 800 Kč/os., pojištění léčebných výloh vč. storna zájezdu 385 Kč

Program zájezdu

1. den: odjezd z ČR v pozdních večerních hodinách (cca 23:00 hod. překročení hranic z ČR) přes Německo do Dánska.
2. den: cesta Jutským poloostrovem, kolem poledne příjezd do HIRTSHALS, před naloděním na trajekt do Norska krátká prohlídka městečka, ev. návštěva jedinečného akvária Severního moře. V podvečerních hod. přejezd trajektem do Skandinávie, vylodění v Norsku, ubytování v Kristiansand nebo okolí.
3. den: výlet po jižním pobřeží Norska za bílými městečky usazenými v mnoha skalnatých zátokách a zálivech. Krásný GRIMSTAD na pobřeží Skagerraku, historické centrum plné úzkých uliček, muzeum Henrika Ibsena Ibsenhuset. Nabílené domy a atmosféra městečka LILLESAND. RISOR další bílé město na Skagerraku, patřící k těm nejkrásnějším v jižním Norsku, centrum kolem přístavu, barevné rybářské čluny. Po prohlídce pokračujeme k FLEKKEFJORDU (flekkefjordský kostel) a jednou z nejkrásnějších cest jižního Norska přijedeme do blízkosti Stavengeru na ubytování. Cestou úžasná krajina plná kolmých skal a vodopádů.
4. den: společný program do 9. dne. Vstupní brána do oblasti jihozápadních fjordů STAVANGER, prohlídka zachovalého historického centra s dřevěnými domy, gotickým kostelem a strážní věží nad městem a zbytek dne budeme poznávat výjimečnou krásu LYSEFJORDU, plavba lodí ze Stavangeru do Tau, projížďka jedinečným fjordem, pokračujeme středně náročnou delší vycházkou na legendární skalní plošinu - vyhlídku PREIKESTOLEN - Pulpit rock (Kazatelna), jedinečný žulový skalní útvar, jehož stěny klesají do hloubky 604 m až do fjordu ležícího pod ním.
5. den: oblastí HAUGELANDET, pojedeme přes hory a četné fjordy kde si prohlédneme jeden z nejstarších dřevěných kostelů Norska - ROLDAL STAVKYRKJE, zastavíme se u mohutných vodopádů se dvěma rameny LATEFOSSEN a dojedeme přes EIDFJORD do oblasti Bergenu. Cestou to nejlepší z HARDANGERFJORDU, ubytování poblíž Bergenu, možnost večerního pěšího výstupu na ULRIKEN – překrásný výhled na Bergen.
6. den: BERGEN, historické centrum (UNESCO), neopakovatelná atmosféra trhu, unikátní hanzovní domy BRYGGEN (UNESCO) - středověké kostely, stará čtvrť dřevěných domů Gamle Bergen, možnost výjezdu lanovkou na vyhlídku FLOYEN, ze které je vidět centrum města jako na dlani. Dle časových možností návštěva známého akvária. Odjezd na ubytování do oblasti Vossu.
7. den: zastávka u kaskádovitého vodopádu TVINDEFOSS. Přejedeme nádhernými scenériemi k rameni největšího norského fjordu SOGNEFJORDU (délka 200 km), toto legendární údolí plné jezer a vodopádů je často přirovnáváno k americkému Grand Canyonu. Vycházka horským údolím k největšímu ledovci v Evropě JOSTEDALSBREEN resp. k jeho nádhernému ledovcovému splazu BRIGSDALSBREEN.
8. den: ZLATÁ CESTA SEVERU. Vyjedeme na horské sedlo s vyhlášenou vyhlídkou DALSNIBBA (1440 m) s úchvatnými pohledy na fjord Geiranger, jehož strmé stěny jsou krášleny desítkami vodopádů, z nichž nejznámější jsou vodopády Sedm sester, Nápadník a Naděje. Městečko GEIRANGER, ležící v romantických scenériích GEIRANGERFJORDU (UNESCO). Jeho krásy nejlépe vychutnáte při vyhlídkové plavbě. Pokračujeme ORLÍ STEZKOU, překonáme Nordalsfjord a vyjedeme věhlasnou CESTOU TROLLŮ – Trollstigveien, která 11 serpentinami překonává výškový rozdíl 800 m a prochází překrásnými horskými scenériemi. Příjezd na ubytování do oblasti Andalsnes.
9. den: Zastávka u pověstné převislé STĚNY TROLLŮ – Trollveggen. Pokračujeme podél divoké řeky Rauma do monumentální soutěsky Romsdalen a dále mohutným údolím GUDBRANDSDALEN. Navštívíme olympijský LILLEHAMMER, ležící u největšího norského jezera Mjösa. K večeru příjezd do OSLA na ubytování, fakultativně večerní prohlídka města.
10. den: dokončení prohlídky OSLA - světoznámá budova radnice, budova Opery, Vigeland park. V poledne odjedeme do Trelleborgu na trajekt. Přes území Německa pokračujeme do ČR.
11. den: Příjezd v odpoledních hodinách (přejezd hranic do ČR v cca 13:00 hod).

Fotogalerie

Norsko Geiranger fjord Norsko Geiranger fjord

Kontaktujte nás

Mgr. Miloslava Levá - CA MIA VIA
U Národní galerie 478
15600 Praha 5 - Zbraslav

tel.: 603 481 341
fax.: 257 212 982
email: mila.leva@seznam.cz

IČ: 71573933

Počasí

Kurzovní lístek

USA USD 24,66 Kč
EUR 27,07 Kč
Chorvatsko HRK 3,57 Kč
vyhledávání zájezdů poskytuje Open Travel Network
© 2014 Mgr. Miloslava Levá - CA MIA VIA [Zájezdy | Napište nám | Mapa stránek]
Norsko - Krásy jihozápadních fjordů - bus